Višekriterijsko upravljanje vjetroagregatom
Glavni izbornik

Početna stranica
Obavijesti
Opis projekta
Projektni tim
Objavljeni radovi
Disertacije
Linkovi
Kontakt
Interno

prazno

FER

prazno
KI

prazno
NZZ


Disertacije hr en

Autor: Marko Bošnjak, univ.bacc.ing.

Naslov: Upravljanje brzinom vjetroagregata ispod nazivne brzine vrtnje

Vrsta: završni rad

Datum: 15. srpnja 2009.

Mentor: prof.dr.sc. Nedjeljko Perić

Sažetak:
Područja rada vjetroagregata se određuju na temelju srednjih brzina vjetra. Uzevši u obzir ograničenja generatora vjetroagregata, jasno je da su granice područja rada određene na temelju fizičkih mogućnosti kako električnog dijela tako i strukture vjetroagregata. Upravljanje ispod nazivne brzine vjetra, zasniva se na zahtijevu maksimizacije pretvorbe energije vjetra u električnu energiju. Iz ovog zahtjeva slijedi upravljanje koje se temelji na preglednoj tablici za određivanje brzine vrtnje, uz modifikaciju na rubovima radnog područja regulacijom brzine preko PI regulatora, što predstavlja klasično rješenje za ovakav sustav. Pritom je potrebno u maksimlanoj mjeri smanjiti nepovoljne oscilacije izlazne snage, i momenta generatora, te oscilatornost vrha tornja u smjeru brzine vrtnje. Pretpostavke koje su primijenjene u ovom radu predstavljaju oblik pojednostavljenja realne situacije, jer nije uzeta u obzir promjena brzine vjetra s visinom, ni činjenica da je vjetar pojava koja zahtjeva 3D analizu učinaka. Upravljanje brzinom vrtnje preko PI regulatora, parametriranog u frekvencijskoj domeni, uz određene naknadne optimizacije rezultiralo je zadovoljavajućim odzivima pojedinih varijabli.


Povratak

 
Copyright © 2011. MULTIWIND. All rights reserved.