Višekriterijsko upravljanje vjetroagregatom
Glavni izbornik

Početna stranica
Obavijesti
Opis projekta
Projektni tim
Objavljeni radovi
Disertacije
Linkovi
Kontakt
Interno

prazno

FER

prazno
KI

prazno
NZZ


Disertacije hr en

Autor: Marijan Vuk, mag.ing.

Naslov: Upravljanje laboratorijskim vjetroagregatom u prostoru stanja

Vrsta: diplomski rad

Datum: 14. srpnja 2010.

Mentor: doc.dr.sc. Mato Baotić

Sažetak:
U ovom radu obrađeno je upravljanje laboratorijskim vjetroagregatom u prostoru stanja. Opisana je pretvorba energije vjetra na temelju koje je postavljena osnova za izgradnju matematičkog modela. Dana je fizikalna osnova upravljanja vjetroagregatom na temelju koje je izgrađena načelna struktura sustava upravljanja. Izrađen je nelinearni matematički model vjetroagregata. Za potrebe projektiranja regulatora model je lineariziran oko radne točke i zapisan u prostoru stanja. Napravljena je sinteza linearnog kvadratičnog regulatora. U programskom paketu LabVIEW realiziran je sustav upravljanja vjetroagregatom u prostoru stanja te su provedene simulacije i prikazani rezultati. Regulator je primijenjen na stvarnom laboratorijskom vjetroagregatu te su izvršena ispitivanja i prikazani rezultati eksperimenata.


Povratak

 
Copyright © 2011. MULTIWIND. All rights reserved.